NAKUPOVANJE

NAMENI UČENJA:

  • znati nakupovati v različnih trgovinah
  • vedeti, kaj reči v pogovoru s prodajalcem,
  • poznati besede za stvari, ki jih želimo kupiti

1. in 2. ura: NAKUPUJEMO HRANO

Najprej bomo ponovili nekaj besed za hrano, ki smo jih spoznali že v 1. in 2. razredu, zato si poglejte posnetek https://youtu.be/bB83mL5OHF8

Naslednji korak je, da spoznamo, kako poteka pogovor med prodajalcem in stranko v trgovini – poglej si naslednji posnetek https://youtu.be/MqJha0g-EoM

Oba posnetka si lahko pogledate večkrat, saj bo to koristilo, ko bomo imeli igro vlog. Preskusite se lahko tudi v branju spodnjih dveh priponk.

Poglej si tudi ta posnetek https://www.youtube.com/watch?v=1QCwbh9Yk0M&t=11s

V zvezek napiši naslov FOOD in nariši besede, ki smo jih ponovili, zraven jih poimenuj.

3. in 4. ura: NAKUPUJEMO OBLAČILA

Bitmoji Image

Poglej besede za oblačila https://youtu.be/jEbyeAA5KmQ

Pomagaš si lahko s pesmico iz 2. razreda https://youtu.be/SzpIV4AstDs

Poslušaj in vadi pogovor za nakupovanje v trgovini z oblačili https://youtu.be/wzMAoS8QkKg

Poglej si tudi ta posnetek https://www.youtube.com/watch?v=aWSg7MsHYpU&t=2s

DELO V ZVEZKU: nariši oblačila, ki so bila na 1. posnetku in zraven ponovi besedo zanje. Prepiši še to: SIZE: S = small; M = medium, L = large

4. in 5. ura: NAKUPUJEMO ŠOLSKE POTREBŠČINE

Bitmoji Image

Za priklic nekaterih besed si zapoj pesem THIS IS MY TABLE

Ponovi besede za šolske potrebščine tako, da pogledaš posnetek school supplies

Bi znal rešiti ta učni list Pogovor v trgovini – učni list

V zvezek preriši/prepiši  in dopolni strip. (če imaš možnost, lahko tudi natisneš). Pomagaš so lahko s posnetkom in učnim listom pri vsebini NAKUPUJEMO HRANO. 

6. in 7. ura: V RESTAVRACIJI

spaghetti

V posnetku AT THE RESTAURANT poglej, kaj vse lahko naročiš v restavraciji in kako poteka pogovor med natakarjem in gostom.

Poglej si tudi ta dva posnetka in v drugem delu posnetka poskusi govoriti, kot junaki v zgodbi.

Ordering food

Fast food restaurant

V zvezek nariši jedilnik pijače in jedi, ki bi jih lahko naročili v tvoji restavraciji. Lahko si pomagaš z mojim MENU restaurant