Angleščina 4. razred

ŠOLSKO LETO 2019/20

Pri angleščini v 4. razredu uporabljamo učbeniški komplet MY SAILS 1 (učbenik iz učbeniškega sklada in lasten delovni zvezek). Na spletni strani najdete povezave, ki jih priporočam tudi pri ponavljanju ali pripravah na preverjanja in ocenjevanja.

http://e-gradiva.com/dokumenti/MS1/komplet.html

V SEPTEMBRU in OKTOBRU smo obravnavali 1. učni sklop MAKING FRIENDS. poslušali smo posnetke, spoznavali novo besedišče, vadili branje in pisanje.

Povezave na zvočne posnetke najdete na povezavi :

http://e-gradiva.com/dokumenti/MS1/eMS1/U1.htm

V ponedeljek, 12. 10. 2020, bodo učenci reševali test, kjer bodo preverili svoje znanje novega besedišča (učbenik stran 21 + ). Ni ocenjevanje.

OCENJEVANJE BRANJA – ZADNJI TEDEN V OKTOBRU

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE ZNANJA:

*Besede prebereš pravilno.

*Bereš tekoče, brez zatikanja.

*Upoštevaš stavčna ločila.

Besedila najdete v učbeniku (SB). Pomagate si lahko s posnetki, ki jih najdete na spletni povezavi MY SAILS 1 – E-UĆBENIK http://e-gradiva.com/dokumenti/MS1/eMS1/index.htm