ABOUT ME and MY FRIEND

NAMENI UČENJA:

  • v angleščini povedati nekaj o sebi in o svojem prijatelju/-ci,,
  • oblikovati plakat brez besedila, ki bo v pomoč pri predstavitvi.

KRITERIJI DOBRE PREDSTAVITVE:

  • ob plakatu pripovedovati o sebi in o svojem prijatelju (pokažeš ali pogledaš o čem govoriš),
  • poveš vse osnovne podatke (in dodatno), kar smo zapisali v zvezek,
  • govoriš primerno glasno, tekoče, pravilno, “ne skačeš”.

1.PODATKI O MENI IN PRIJATELJU ALI PRIJATELJICI

Izpolni učni list s podatki o sebi in o svojem prijatelju ali prijateljici. Pazi pri rabi HE/SHE; HIS/HER. Pomagaj si z zapiski v svojem zvezku za angleščino.

UL za besedilo govornega nastopa

2. OBLIKUJ SVOJ PLAKAT

Risalni list razdeli na polovico. Na eno polovico nariši podatke o sebi, na drugo pa o prijatelju/-ci, ki si si ga izbral/-a.

plakat

VADI PREDSTAVITEV OB PLAKATU

Ob plakatu za vsako podobo, ki si jo naslikal/-a ali narisal/-a nekaj poveš. To počneš že ko plakat ustvarjaš. Povedati moraš vse podatke z učnega lista, lahko pa še kaj sam/-a dodaš.

3. PREDSTAVITEV PRED SOŠOLCI

Ob plakatu predstaviš sebe in izbranega prijatelja/-ico. Upoštevaj kriterije, ki smo jih določili.

NEKAJ IDEJ IN POMOČI:

Svojo predstavitev povej nekomu doma.