ALL ABOUT ME

NAMENI UČENJA:

  • v angleščini povedati nekaj o sebi (osnovni podatki in zanimanja)
  • znaš postaviti in odgovoriti na nekaj osnovnih vprašanj
  • oblikovati plakat brez besedila, ki bo v pomoč pri predstavitvi.

KRITERIJI DOBRE PREDSTAVITVE:

  • ob plakatu pripovedovati o sebi  (pokažeš ali pogledaš o čem govoriš),
  • poveš vse osnovne podatke (in dodatno), kar smo zapisali v zvezek,
  • govoriš primerno glasno, tekoče, pravilno, “ne skačeš”.

1.Vprašanja in odgovori

Vsako uro angleščino ste v zvezek prepisali eno vprašanje in odgovor nanj. Vadili smo toliko časa, da “znamo prebrati na pamet”. Vprašanja ste zapisali s svinčnikom in odgovore z zeleno: 

What's your name? My name is Miha.

How old are you? I'm 8 years old.

Where do you live? I live in Bistrica.

What is your favorite colour? My favorite colour is IIII.

What is your favorite sport? My favorite sport is football.

2. My family

V zvezek ste narisali svojo družino in z zeleno zapisali. 

This is my family. This is my mum Beba, my dad Gumby, my brother Piki and my sister Pika.

 

3. I like / I don’t like

V zvezek ste narisali razpredelnico in vanjo narisali nekaj kar imate radi in nekaj česar ne rabite.

I LIKE
I DON'T LIKE
   

4. OBLIKOVANJE PLAKATA

Kar smo v zvezek napisali z zeleno, je besedilo za govorni nastop. Ob besedilu oblikujemo svoj plakat – nanj RIŠEMO IN LEPIMO SLIČICE – ob katerih pripovedujemo.

 

plakat

5. VADI PREDSTAVITEV OB PLAKATU

V šoli vadimo, vadi pa tudi doma. Ob plakatu za vsako podobo, ki si jo naslikal/-a ali narisal/-a nekaj poveš. To počneš že ko plakat ustvarjaš. Povedati moraš vse podatke iz zvezka, lahko pa še kaj sam/-a dodaš.

6. PREDSTAVITEV PRED SOŠOLCI

Ob plakatu predstaviš sebe. Upoštevaj kriterije, ki smo jih določili.