Angleščina 3. razred

ŠOLSKO LETO 2023/24

SEPTEMBER 2023: Pripravljamo se na govorni nastop “ALL ABOUT ME”

OKTOBER 2023: ocenjevanje “GOVORNI NASTOP ALL ABOUT ME” . V zvezek smo zapisali besedilo (kar je napisano z zeleno) za govorni nastop, veliko smo vadili vsako poved posebej (toliko, da bi jo morali znati že na pamet). Pripravili bomo plakat ob katerem učenci pripovedujejo. Več o tem najdete pod zavihkom ALL ABOUT ME lahko pa sledite povezavi https://marjab.splet.arnes.si/all-about-me/

 

 

 

ŠOLSKO LETO 2021/22

SEPTEMBER 2021

Pojemo pesem o prijatelju, prepisali smo jo v zvezek.

FRIENDS

You are my best friend,

My very best friend,

You make me happy,

You make me smile.

We smile together,

We cry together.

Please, don’t take my best friend away.

Vsak je napisal štiri povedi o svojih prijateljih.

Špela is my friend. Anže s my friend.
She is friendly. He is friendly.

Napisali in brali smo še eno pesem:

Friends at school 

Are big and small

Friends at school 

are best of all.

Spoznali in zapeli smo še 3. pesem o prijateljstvu:

A BRIDGE OF FRIENDSHIP

Spoznali smo angleško abecedo in jo zapisali v zvezek.

Brali smo osnovna vprašanja in nanje odgovarjali. Prepisali smo jih v zvezek. Vsak je pisal svoje podatke.

OKTOBER 2021

Pogovarjali smo se o prijateljih. Zapisali smo osnovna vprašanja za “fanta” in odgovore. Vsak je izbral in dodal podake o svojem prijatelju.

Zapisali smo osnovna vprašanja za “dekle” in odgovore. Vsak je izbral in dodal podatke o svoji prijateljici.

Ponovimo barve; zapisali smo jih v zvezek

Colours Poster worksheet

Zapisali smo tudi naše najljubše barve in najljubše barve prijatelja in prijateljice (3 povedi zapišite s tisto barvo, ki ste jo že prej v zvezku uporabljali zase, za prijatelja in prijateljico):

ZAPIS V ZVEZEK:

My favorite colour is blue.

His favorite colour is red.

Her favorite colour is pink.

Pogovarjali smo se o športih in zapisali kateri so naši najljubši športi. V šoli smo si pogledali, kako lahko preko interneta poiščeš angleške besede. Nekateri ste jih poiskali sami, ostali pa ste to dopolnili pri pouku.

ZAPIS V ZVEZEK:

My favorite sport is mountain hiking.

His favorite sport is cycling.

Her favorite sport is judo.

NOVEMBER 2021

v zvezek smo narisali razpredelnico o tem, kaj ima kdo rad in česa ne mara. Neznane besede smo poiskali. Vsak je zase narisal hrano, ki jo ima rad/ne mara, pijačo; vsak lahko doda še kakšno stvar npr. igrice, filmi, glasba…

ZAPIS V ZVEZEK NAJDEŠ V PRIPONKI:

I LIKE-I DON’T LIKE

S pomočjo naših zapiskov v zvezek, je vsak rešil učni list, na katerem je opisal sebe in enega prijatelja ali prijateljico (paziti moramo, kdaj uporabljamo SHE/HER ali HE/HIS.

UL za besedilo govornega nastopa

REŠEN PRIMER

Sedaj bo vsak naredil svoj plakat in ga predstavil sošolcem https://marjab.splet.arnes.si/all-about-me/

Začeli smo novo tematsko enoto “shopping”, pogovorili smo se kaj moramo znati in kaj bomo počeli. V zvezek smo narisali hrano, ki jo moramo znati poimenovati za našo “igro” ter nalepili učni list – pogovor med prodajalcem in kupcem.

 

Pogovor v trgovini – učni list

Pogledali smo si, kako se nakupuje oblačila in v zvezek narisali, katere besede za oblačila bomo uporabljali v naši igri vlog.

V ZVEZEK PRERIŠEŠ OBLAČILA https://www.youtube.com/watch?v=jEbyeAA5KmQ

DECEMBER 2021

S pomočjo pogovora, ki ga imamo nalepljenega v zvezku, smo vadili pogovor med kupcem in prodajalcem. Rešili smo učni list – strip pogovora v trgovini http://marjab.splet.arnes.si/files/2020/11/Pogovor-v-trgovini-u%C4%8Dni-list.pdf

JANUAR 2022

V zvezek smo prepisali pesmice o snežakih, ki jih najdete na povezavi  https://marjab.splet.arnes.si/winter/ in jih opremili z namigi za branje.

Image result for books clipart