Angleščina 3. razred

ŠOLSKO LETO 2021/22

SEPTEMBER 2021

Pojemo pesem o prijatelju, prepisali smo jo v zvezek.

FRIENDS

You are my best friend,

My very best friend,

You make me happy,

You make me smile.

We smile together,

We cry together.

Please, don’t take my best friend away.

Vsak je napisal štiri povedi o svojih prijateljih.

Špela is my friend. Anže s my friend.
She is friendly. He is friendly.

Napisali in brali smo še eno pesem:

Friends at school 

Are big and small

Friends at school 

are best of all.

Spoznali in zapeli smo še 3. pesem o prijateljstvu:

A BRIDGE OF FRIENDSHIP

Spoznali smo angleško abecedo in jo zapisali v zvezek.

Brali smo osnovna vprašanja in nanje odgovarjali. Prepisali smo jih v zvezek. Vsak je pisal svoje podatke.

OKTOBER 2021

Pohgovarjali smo se o prijateljih. Zapisali smo osnovna vprašanja za “fanta” in odgovore. Vsak je izbral in dodal podake o svojem prijatelju.

Zapisali smo osnovna vprašanja za “dekle” in odgovore. Vsak je izbral in dodal podatke o svoji prijateljici.

Ponovimo barve; zapisali smo jih v zvezek

Colours Poster worksheet

Zapisali smo tudi naše najljubše barve in najljubše barve prijatelja in prijateljice (3 povedi zapišite s tisto barvo, ki ste jo že prej v zvezku uporabljali zase, za prijatelja in prijateljico):

My favorite colour is blue.

His favorite colour is red.

Her favorite colour is pink.

Image result for books clipart