Mesečne novice

MAREC 2018

marec je mesec angleške bralne značke. Pri pouku beremo knjige, ki so določene za vsak razred posebej. Sledi test /ki ga pošljejo organizatorji), ki ga otroci rešujejo s pomočjo učiteljice.

V prvih razredih že poznamo veliko novih besed, v marcu bomo nadaljevali s temo družina, začeli pa se bomo pogovarjati tudi o hišnih ljubljenčkih.

V drugih razredih bomo nadaljevali s temo koledar naslednja tema pa bodo oblike okoli nas.

V tretjem razredu smo opisovali osebe. Učenci so postavljali in odgovarjali na vprašanja o spoznavanju drugih. Pripravili bomo plakat za govorni plakat o predstavitvi samega sebe. Učence čaka ocenjevanje, ki bo zajemalo predstavitev samega sebe ob plakatu in postavljanju in odgovorih na vprašanja za spoznavanje drugih oseb. Za vse se bomo pripravljali v šoli.