ANIMALS – UNIT 2

1.in 2. ura; ponedeljek, 9. 11. 2020

NAMENI UČENJA:

  • znati poimenovati živali,
učbenik stran 22
  • pravilno prebrati in zapisati besedo za žival,
  • znati vprašati, katera žival je to (Is this a ….?)

NAVODILA ZA DELO: pripravi si učbenik, zvezek, delovni zvezek in pisala.

Klikni na povezavo in sledi spodnjim navodilom.

http://e-gradiva.com/dokumenti/MS1/eMS1/U2.htm

  1. Poslušaj pesem (klikni na znak papagajčka); učbenik, stran 22, naloga 1 b

2. Poslušaj poimenovanje živali in jih poišči na sliki v učbeniku, poslušaj večkrat in si zapomni, katere besede nisi razumel/-a; učbenik, stran 22 naloga 1 a

3. Besede prepiši v zvezek: v zvezek napiši naslov ANIMALS potem pa prepiši besede, ki so v učbeniku (klikneš na znak na katerem je narisan list in svinčnik)

besede v zvezku

http://e-gradiva.com/dokumenti/MS1/eMS1/U2_datoteke/Page352.htm

4. Poslušaj oba posnetka (klikni na znak papagajčka); učbenik, stran 23, naloga 2 in 3.

http://e-gradiva.com/dokumenti/MS1/eMS1/U2_datoteke/Page466.htm

5. Poslušaj pogovor  (klikni na znak papagajčka); učbenik, stran 24, naloga 4 in 5;

6. Rešuj naloge v delovnem zvezku na straneh 16, 17, 18, 19

Rešitve bodo v vaši spletni učilnici.

3. in 4. ura; ponedeljek, 16. 11. 2020

SAMOSTOJNO DELO:

DELOVNI ZVEZEK: str.20/8, str. 21/9; str. 22/10, 11; str. 24/13 (rešitve bodo v vaši spletni učilnici, prosim preveri, kako si reševal/-a in popravi napake)

ZVEZEK:

V zvezek napiši naslov COLOURS in v stolpcu prepiši barve, ki jih najdeš na str. 25 v učbeniku.

Prepiši: Have you got a pet? Yes I have a __________________. What colour is your __________________. It is ______________________.

5. in 6. ura: ponedeljek, 23. 11. 2020

  • pregled dela prejšnje ure;
  • ponavljanje: tvorimo vprašanja in odgovore in jih zapišimo; najprej skupno rešimo ustno, potem samostojno zapišete navedene povedi v zvezek
  • spoznajmo še nekaj živali (book/28),
  • rešimo nalogo v delovnem zvezku (workbook/23)