Angleščina 3. razred

ŠOLSKO LETO 2020/21

(zapiski gredo po vrsti, najnovejši so na dnu strani)

SEPTEMBER

Na začetku smo se pogovarjali, kaj bomo v 3. razredu vse počeli in ugotovili, da bomo poleg poslušanja in govorjenja še brali in malo pisali (več prepisovali 🙂

1 zapis v zvezek

Učenci vedo, da ima dan različne dele in da se v različnih delih dneva različno pozdravi.

2. zapis v zvezek

Naučili smo se dveh pesmi: A PIRATE SHIP COMES SAILING BY in FRIENDS 1,2,3

3. zapis v zvezek

Učenci vedo, da uporabljamo različne besede, kadar govorimo o dekletih ali o fantih. Razlikujejo med SHE in HE ter znajo že tvoriti povedi.

4. zapis v zvezek

Ker bomo letos brali in pisali, je prav, da poznamo angleško abecedo in kako se “nove” črke v zapisu povežejo z ostalimi.

5. zapis v zvezek

Ustno smo ponovili števila do 20 in se pogovarjali koliko je kdo star. Učenci znajo postaviti vprašanje, odgovoriti zase in povedati tudi koliko je star prijatelj.

6. zapis v zvezek

Ob evropskem dnevu jezikov smo se naučili nove pesmi HELLO TO ALL THE CHILDREN OF THE WORLD

7. zapis v zvezek

OKTOBER

Pogovarjali smo se, kaj imamo radi in česa ne maramo. Spoznali smo tudi, kako to povemo za prijatelja ali prijateljico. Rešili smo učni list.

Učili smo se prebrati vprašanja in odgovore, ki jih uporabljamo že od 1. ali 2. razreda. Prebrali smo, kako te odgovore lahko uporabiš za opis osebe.

Natančneje smo si pogledali, kako smo opisali Davida (zapis prejšnje ure) in se učili to prebrati. Ta zapis smo uporabili, da smo na kratko opisali prijateljico. Vsak je svoj opis prebral.

Pogovarjali smo se o najljubši živali, hrani, pijači in barvi. Reševali smo učni list (kdor je želel je napisal še svoj najljubši film, pesem, igralca/-ko).

11. zapis v zvezek (učni list)

Izpolnili smo učni list, ki bo osnova za govorni nastop.

Pripravljamo se na govorni nastop: oblikujemo plakat, vadimo in predstavimo. Več o tem najdete na povezavi about me and my friend

NOVEMBER

V tem mesecu smo začeli s temo  “nakupovanje”.

Najprej smo nakupovali hrano.

Potem oblačila, kjer smo se naučili tudi, kaj pomeni S, M, L

Ko smo nakupovali šolske potrebščine, ste si jih izbrali 5 in jih narisali v zvezek.

Natisnili ali narisali ste strip – nakupovanje. Prepisali ste besedilo z učnega lista.

Naučili smo se, kako naročimo hrano v restavraciji in se preskusili v vlogi natakarja. V zvezek ste narisali svoj jedilni list.

DECEMBER, JANUAR

Brali smo pesmice o snežaku in jih prepisali v zvezek.

Spoznali smo, kako največkrat v angleških besedah zapišemo glasova /č/ in /š/. Nekaj besed smo zapisali v zvezek.

Vadili smo branje besed v katerih sta je bil zapis ee ali oo. Vadili smo tudi branje povedi.

FEBRUAR

Spoznali smo knjigi za angleško bralno značko in rešili učna lista

MAREC

Brali in poslušali smo zgodbo The Mixed-up Chameleon in spoznali besede za barve, živali, živalske dele telesa. Reševali smo učne liste in zapisali svoj opis Mixed-up animal

APRIL

Brali smo pesem, prebrali navodila (tiho in glasno) in narisali pošast. Zapisali smo besede za oblačila, ki jih poznamo iz drugega razreda in rešili učni list, kjer smo oblačila pobarvali po govorjenih navodilih učiteljice in po pisnih navodilih.

Vadili smo branje z razumevanjem – prebrali smo besedila in rešili naloge, ki se nanašajo na ta besedila. Vadili smo tudi, kako razumemo besedila, ki jih samo poslušamo.

OPISI OSEB-BESEDILA (MONIKA, ANA, DAVID, DANIEL)

NALOGE ZA RAZUMEVANJE BESEDILA – OPIS OSEB

Vaje za slušno in bralno razumevanje – animals

Image result for books clipart