Angleščina 3. razred

ŠOLSKO LETO 2020/21

(zapiski gredo po vrsti, najnovejši so na dnu strani)

SEPTEMBER

Na začetku smo se pogovarjali, kaj bomo v 3. razredu vse počeli in ugotovili, da bomo poleg poslušanja in govorjenja še brali in malo pisali (več prepisovali 🙂

1 zapis v zvezek

1. zapis v zvezek

Učenci vedo, da ima dan različne dele in da se v različnih delih dneva različno pozdravi.

2. zapis v zvezek

2. zapis v zvezek

Naučili smo se dveh pesmi: A PIRATE SHIP COMES SAILING BY in FRIENDS 1,2,3

3. zapis v zvezek

3. zapis v zvezek

Učenci vedo, da uporabljamo različne besede, kadar govorimo o dekletih ali o fantih. Razlikujejo med SHE in HE ter znajo že tvoriti povedi.

4. zapis v zvezek

4. zapis v zvezek

Ker bomo letos brali in pisali, je prav, da poznamo angleško abecedo in kako se “nove” črke v zapisu povežejo z ostalimi.

5. zapis v zvezek

5. zapis v zvezek

Ustno smo ponovili števila do 20 in se pogovarjali koliko je kdo star. Učenci znajo postaviti vprašanje, odgovoriti zase in povedati tudi koliko je star prijatelj.

6. zapis v zvezek

6. zapis v zvezek

Ob evropskem dnevu jezikov smo se naučili nove pesmi HELLO TO ALL THE CHILDREN OF THE WORLD

7. zapis v zvezek

7. zapis v zvezek

OKTOBER

Pogovarjali smo se, kaj imamo radi in česa ne maramo. Spoznali smo tudi, kako to povemo za prijatelja ali prijateljico. Rešili smo učni list.

8. zapis v zvezek

Učili smo se prebrati vprašanja in odgovore, ki jih uporabljamo že od 1. ali 2. razreda. Prebrali smo, kako te odgovore lahko uporabiš za opis osebe.

9. zapis v zvezek

Natančneje smo si pogledali, kako smo opisali Davida (zapis prejšnje ure) in se učili to prebrati. Ta zapis smo uporabili, da smo na kratko opisali prijateljico. Vsak je svoj opis prebral.

10. zapis v zvezek

Pogovarjali smo se o najljubši živali, hrani, pijači in barvi. Reševali smo učni list (kdor je želel je napisal še svoj najljubši film, pesem, igralca/-ko).

11. zapis v zvezek (učni list)

Izpolnili smo učni list, ki bo osnova za govorni nastop.

12. zapis v zvezek: učni list – podatki o meni in prijatelju/-ici

Pripravljamo se na govorni nastop: oblikujemo plakat, vadimo in predstavimo. Več o tem najdete na povezavi about me and my friend

NOVEMBER

V tem mesecu smo začeli s temo  “nakupovanje”.

Najprej smo nakupovali hrano.

Potem oblačila, kjer smo se naučili tudi, kaj pomeni S, M, L

Ko smo nakupovali šolske potrebščine, ste si jih izbrali 5 in jih narisali v zvezek.

Natisnili ali narisali ste strip – nakupovanje. Prepisali ste besedilo z učnega lista.

Naučili smo se, kako naročimo hrano v restavraciji in se preskusili v vlogi natakarja. V zvezek ste narisali svoj jedilni list.

Image result for books clipart